සිංහලෙන් බ්ලොග් ලිවීමේ පරීක්ෂණය

මෙය මගේ ප්‍රථම සිංහල බ්ලොග් පෝස්ට් එකයි. මෙය අත්හදා බැලීම සඳහා ලියමි. වර්ඩ්ප්‍රෙස් එකට ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි සිංහල භාෂාවෙන් බ්ලොග් ලිවීමට පහසුකම් සැලසීම ගැන. ඉදිරියේදී සිංහල භාෂාවෙන් බ්ලොග් කියවීමට රුචි අයවළුන් සඳහා බ්ලොග් කිහිපයක් ලිවීමට අපේක්ෂා කරමි.

 

Advertisements

About asokadisurf

Surfing the web for knowledge and information on the latest trends in technology, science, Web and the Internet. It is a pleasure to share important information and new knowledge with others. Striving to achieve a high standard in writing.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s